image banner
Trường THCS Tân Thiện
Liên đội trường THCS Tân Thiện triển khai phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài - Dẫn dắt tương lai” và cài đặt ứng dụng Hướng nghiệp LWL
Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023 - 2024, Liên đội trường THCS Tân Thiện đã triển khai phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài - Dẫn dắt tương lai” và cài đặt ứng dụng Hướng nghiệp LWL (Lead With Lof)

TRƯỜNG THCS TÂN THIỆN

2014 © Bản quyền thuộc Trường THCS Tân Thiện
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng - Văn Thị Nương
Địa chỉ: Phường Tân Thiện - Đồng Xoài - Bình Phước
Số điện thoại: 02713 700 569
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị